Hulmen STARTOVKA

Startovní listina – Hulmen 2019

Aktualizace plateb k 19.7.2019

Přihláška je platná až po zaplacení stratovného. Závodníci, kteří nebudou mít uhrazené startovné do 17.7.2019 budou ze startovní listiny vyškrtnuti a budou se muset zaregistrovat znovu v den závodu jako nově příchozí.