Hulmen STARTOVKA

Startovní listina – Hulmen 2020

Přihláška je platná až po zaplacení stratovného. Závodníci, kteří nebudou mít uhrazené startovné do 16.7.2020 budou ze startovní listiny vyškrtnuti a budou se muset zaregistrovat znovu v den závodu jako nově příchozí.